Archives


ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУК ОТ МАЕЗТА И ТАВАНИ СОФИЯ ОБЛАСТ

Всеки човек редовно се сблъсква с проблема със събирането и изхвърлянето на отпадъци. Ежедневното натрупване на битови отпадъци и остатъци от материали след строителство, остарели мебели или счупени домакински уреди, отпадъци от съседни площи след почистване на мазета и тавани. Всичко това изисква своевременно почистване. От Костови сдружение са готови да ви спасят от тези […]


Как бързо да почистите апартамента?

Има ситуации в живота, когато има катастрофално никакво време за почистване на капитала, но е необходимо да се въведе поне относителен ред в апартамента.