Рециклирането – повече инфо от smetishte.com

Според статистиката годишно в Русия се натрупват повече от 60 милиона тона от всички видове отпадъци, а вече са събрани повече от 31 милиарда неизползвани отпадъци. Проблемът с изхвърлянето и рециклирането на отпадъци е остър проблем и представлява голяма заплаха за човека и природата.

В страните от Европейския съюз, САЩ и Китай този проблем дълго време е решаван, чрез рециклиране на отпадъци. За да направим това, трябваше да изоставим познати до сега методи и похвати, като ги заменихме с контейнери за всеки вид боклук. Така един вид пластмаса, стъкло, хартия и метал се събират разделно, а това значително улеснява по-нататъшната обработка. В специални заводи, в допълнение към суровините, се получават електричество, течни или газообразни горива. По този начин изхвърлянето на боклука е не само начин за решаване на глобален проблем, но и като източник на финансова печалба.

Помощ за събиране и извозване на всякакви боклуци от домовете може да получите от smetishte.com.

В нашата страна компаниите за обезвреждане на отпадъци в повечето случаи използват специални преси, след което отпадъците се изпращат на депо за обезвреждане. Към днешна дата има повече от 240 заводи за рециклиране на отпадъци. Този метод на преработка прави невъзможно реализирането на печалба от боклука, освен това подземните води са силно замърсени и хиляди квадратни километри почви стават неподходящи за употреба.

Вторият начин за справяне с отпадъците у нас е горещ. За целта работят около 10 предприятия. За съжаление, този вариант не е панацея. В допълнение, такива действия причиняват огромни щети на атмосферата. В съвременните инсинераторни комплекси се реализира възможността за получаване на енергия от рециклирането на отпадъци, така че развитието на тази индустрия може да даде положителни резултати.

Рециклирането е доста печеливш бизнес, инвеститорите постепенно започват да инвестират в инсталации за преработка на отпадъци, което решава едновременно редица екологични проблеми и помага за подобряване на икономиката. На първо място се развиват предприятия, разположени близо до мегаполиси, както и се осигурява непрекъснат поток отпадъци.

През последните години по-често на улиците на големите градове започнаха да се появяват многоцветни контейнери за отделен боклук. Поради това, изхвърлянето на боклука в града постепенно преминава към по-високо ниво. Сортираните отпадъци са много по-лесни за обработка, а суровината, получена от тях, е по-евтина от нейното производство. Именно сортирането е основната пречка за пълното преработване на отпадъците, се получат вторични суровини. В някои страни за решаването на този проблем се използват автоматизирано оборудване и дори ръчен труд.

От тук може да научите повече за цени за почистване на мазета и тавани.

В бъдеще можем да се надяваме, че тенденцията за рециклиране и обезвреждане на боклука ще се разпространи във всички региони на страната. Всичко това ще е от голяма полза не само за региона на София, но и всички областни гардове.