По-добър добив на слънчоглед

В много страни по цял свят се използват продуктите за растителна защита които предлагат BASF. Това е едно от доказателствата за безкомпромисното качество които представят във филма Framing London. Хубаво би било да го изгледате защото има много интересни съвети от западната практика.